Allmänningsstämmor

Allmänningsstämmor 5 juni 2019 Ordinarie stämmor för Arjeplogs Allmänningar hålls på Hotell Lyktan onsdag 5/6 på Hotell Lyktan. Nybyggesallmänningen kl 18.00 Skogsallmänningen kl 18.30 (mötet inleds med registrering och fika) Handlingarna finner du här: (handlingarna...

Kvällsträffar för skosägare

Utbildning för skogsägare! Alla intresserade är välkomna till dessa träffar. Ingen deltagaravgift. Vi träffas kl 18.00 Gärna föranmälan till Arjeplogs Allmänning 0961 10278 eller Lotta 070 280 29 79 Tisdag 24/4 Plats: Hotell Lyktan – Gödsling Rickard Rödlund...

Förvaltare under 50 års tid

Gunnar Blomgren verksam som skogsförvaltare åren 1967 – 2002 Kenth Björk verksam som skogsförvaltare åren 2002 – 2018 Fredrik Jonsson tillträdande förvaltare 2/5 2018 Gunnar Blomgren och Kenth Björk hälsar vår tillträdande förvaltare välkommen. Fredrik...

Plogbidrag

Plogbidrag utgår till fast boende och mantalsskriven på delägarfastigheten, för vinterunderhåll (plogning) av tillfartsväg 200 – 1000 meter. Plogbidrag utgår med högst 15% av Svevia ABs genomsnittspriser (fn är genomsnittspriset 390kr/tur) för vinterunderhåll av...

Fiberanslutning

Bidrag fiberanslutning Bidrag utgår med 3000kr/allmänningsfastighet där delägaren är fast boende och mantalsskriven på delägarfastigheten. Kontakta oss på allmänningskontoret vid frågor.