Bidrag fiberanslutning
Bidrag utgår med 3000kr/allmänningsfastighet där delägaren är fast boende och mantalsskriven på delägarfastigheten.

Kontakta oss på allmänningskontoret vid frågor.