Arjeplogs Allmänning driver ett modernt skogsbruk som gynnar delägarna både nu och i framtiden.  Den beräknade årliga avverkningsvolymen baseras på moderna skogsbruksplaner. 2012 - 2021 17 000 m3sk 2002 - 2011 16 000 m3sk 1992 - 2001 13 200 m3sk 1982 - 1991 12 690...