Jakt och fiske

Här kan du läsa om regler för jakt & fiske på våra marker

Jakt & Fiske

Delägarna av Arjeplogs allmänningsskogar har beslutat att upplåta jakt och fiske på markerna enligt följande: Älgjakt upplåts till nuvarande och tidigare delägare med familjer. Älgjakt utarrenderas i undantagsfall även till ”byalag” där arronderingen är lämplig. Småviltjakt inklusive björnjakt upplåts till delägare och icke delägare där jägarna är indelade i olika kategorier och utifrån dessa kan lösa olika former av jakt och jaktkort. 

Fiskekort kan köpas av allmänheten och medger fiske i samtliga vatten inom Allmänningsskogarnas fastigheter, där fisket ej är utarrenderat eller på annat sätt reglerat. 

Regler för småvilts- och björnjakt

Icke delägare köper jaktkort via natureit.se, och väljer område där jakten bedrivs. Jaktledaren för respektive jaktområde skall kontaktas innan jakt påbörjas. Jägare skall inneha vapenlicens och statligt jaktkort. Jakten skall bedrivas enligt gällande lagstiftning,...

läs mer

Jaktupplåtelser

På mark tillhörande Arjeplogs Allmänningar upplåts jakt på småvilt, älg och björn, enligt gällande bestämmelser. Jaktkort säljs via www.natureit.se Småviltsjakt: För delägare i Arjeplogs Allmänningar, samt för kommunbor gäller småviltskortet även för skyddsjakt på...

läs mer

Priser jaktkort

Delägare Älgjakt för delägare: 100 kr/år Småviltskort för delägare: 100 kr/år, fällfångst, fotsnara ingår. Jaktkort för björn för delägare: 100 kr/år Kommunbor Småviltskort för boende i Arjeplogs kommun: 500kr/år Jaktkort för björn för boende i Arjeplogs kommun:...

läs mer

Fiske

Fiskerätt i form av sportfiske upplåts till alla intresserade mot en kortavgift på 100 kronor per år. Samtliga delägare (registrerade fastighetsägare) har avgiftsfri fiskerätt. Fiskerätt föreligger i sjön Moukkejaur och Galtisjaur, samt i alla andra vatten som finns...

läs mer