Jakt och fiske

Här kan du läsa om regler för jakt & fiske på våra marker

Det du behöver inför småviltsjakten, telefonlista och kartor.

Telefonnummer till jaktledare. Som småviltsjägare är du SKYLDIG att kontakta jaktledaren inom området du avser att jaga på. Detta för att det ska bli säker jakt både för älgjägare och småviltsjägare. Om du bryter mot denna regel kan jaktkortet och rätten att jaga...

Regler för småvilltsjakt

Jaktkort för småviltsjakt på Arjeplogs allmänningsskogars marker löser du på vårt kontor. Lugnetvägen 3 i Arjeplog. Kortet betalas kontant eller med Swish. Följande jaktkort säljs: Småviltskort för delägare: 100kr/år Småviltskort för bosatta och mantalsskrivna i...

Jaktupplåtelser

På mark tillhörande Arjeplogs Allmänningar upplåts jakt på småvilt, älg och björn, enligt gällande bestämmelser. Jaktkort säljs på Allmänningskontoret i Arjeplog. Småviltsjakt: Jakt på småvilt sker i enlighet med Jaktstadgan och de jakttider som gäller i länet. För...

Priser jaktkort

Delägare i Arjeplogs Allmänningar: Småvilt, älgjakt, björnjakt: 100 kr / år Skyddsjakt på räv, mink och mårdhund med godkänd fälla/snara ingår. Kommunbor, ej delägare:  Björnjakt: 500 kr / år Småvilt: 300 kr / år Ej kommunbor:  Björnjakt: 500 kr / 3 dygn Småvilt: 300...

Fiske

Fiskerätt i form av sportfiske upplåts till alla intresserade mot en kortavgift på 100 kronor per år. Samtliga delägare (registrerade fastighetsägare) har avgiftsfri fiskerätt. Fiskerätt föreligger i sjön Moukkejaur och Galtisjaur, samt i alla andra vatten som finns...