Jakt och fiske

Här kan du läsa om regler för jakt & fiske på våra marker

Jakt & Fiske

Delägarna av Arjeplogs allmänningsskogar har beslutat att upplåta jakt och fiske på markerna enligt följande: Älgjakt upplåts till nuvarande och tidigare delägare med familjer. Älgjakt utarrenderas i undantagsfall även till ”byalag” där arronderingen är lämplig. Småviltjakt inklusive björnjakt upplåts till delägare och icke delägare där jägarna är indelade i olika kategorier och utifrån dessa kan lösa olika former av jakt och jaktkort. 

Fiskekort kan köpas av allmänheten och medger fiske i samtliga vatten inom Allmänningsskogarnas fastigheter, där fisket ej är utarrenderat eller på annat sätt reglerat. 

Regler för småvilltsjakt

Jaktkort för småviltsjakt på Arjeplogs allmänningsskogars marker löser du på vårt kontor. Lugnetvägen 3 i Arjeplog. Kortet betalas kontant eller med Swish. Följande jaktkort säljs: Småviltskort för delägare: 100kr/år Småviltskort för bosatta och mantalsskrivna i...

läs mer

Jaktupplåtelser

På mark tillhörande Arjeplogs Allmänningar upplåts jakt på småvilt, älg och björn, enligt gällande bestämmelser. Jaktkort säljs på Allmänningskontoret i Arjeplog. Småviltsjakt: Jakt på småvilt sker i enlighet med Jaktstadgan och de jakttider som gäller i länet. För...

läs mer

Priser jaktkort

Delägare i Arjeplogs Allmänningar: Småvilt, älgjakt, björnjakt: 100 kr / år Skyddsjakt på räv, mink och mårdhund med godkänd fälla/snara ingår. Kommunbor, ej delägare:  Björnjakt: 500 kr / år Småvilt: 300 kr / år Ej kommunbor:  Björnjakt: 500 kr / 3 dygn Småvilt: 300...

läs mer

Fiske

Fiskerätt i form av sportfiske upplåts till alla intresserade mot en kortavgift på 100 kronor per år. Samtliga delägare (registrerade fastighetsägare) har avgiftsfri fiskerätt. Fiskerätt föreligger i sjön Moukkejaur och Galtisjaur, samt i alla andra vatten som finns...

läs mer