Telefonnummer till jaktledare.

Som småviltsjägare är du SKYLDIG att kontakta jaktledaren inom området du avser att jaga på. Detta för att det ska bli säker jakt både för älgjägare och småviltsjägare. Om du bryter mot denna regel kan jaktkortet och rätten att jaga återkallas!

Pienriistanmetsästäjälle tarpeelliset tiedot,puhelinlista ja kartat.

 Puhelinnumerot metsästyksen johtajille.

Pienriistan metsästäjänä sinulla on velvollisuus olla yhteydessä sen alueen metsästyksen johtajaan, 

jossa sinulla on aikomus metsästää. Tämä sen vuoksi jotta metsästys olisi turvallista sekä hirven- että pienriistän metsästäjille.

Säännön rikkominen voi johtaa metsästysluvan peruuttamiseen!

  1. FÖRTECKNING ÖVER JAKTLEDARE FÖR ÄLGJAKTEN INOM ARJEPLOGS ALLMÄNNINGARS SKOGAR 2023Område                Namn                                                      Tel:                         .
   1. Borgo: Dennis Bissmark                                             070-37 97 072
   2. Basse: Lars-Gunnar Brännström                                070-6852165
   3. Galtispuoda: Krister Lundberg                                   072-56 54 012
   4. Stensjön: Tony Karlberg                                             076-114 49 70
   5. Stensund: Lage Lestander                                         070-25 28 666
   6. Ribbraur: Anders Nilsson                                            070-3444 944
   7. Lulepotten: Seth Lestander                                        070-315 10 11
   8. Virkasjö: Lars Sundkvist                                             070-65 44 696
   9. Tjärraur: Anders Lindberg                                           070- 574 35 03
   10. Sterbots: Pär Degerfalk                                              070-51 28 730
   11. Stridsik: Conny Lestander                                          072-451 42 35    
   12. Allejaur: Erik Larsson                                                 073-08 384 14
   13. Krutaberg: Jonas Stenberg                                        070-208 20 64
   14. ————————–
   15. Båtsa: Per-Erik Holmberg                                           070-263 97 92
   16. Luossejaur: Ludvig Marntell                                       076-13 86 043
   17. Solberg: Lennart Holmqvist                                        070-6404 520

   18.Nya Storön: Knut-Göran Westerlund                               076-76 79 158

De som avser att jaga småvilt eller björn, skall kontakta den jaktledare som ansvarar för älgjakten inom aktuellt område. Detta för att minska riskerna vid jakten och för att förhindra irritation mellan jägarna.

Ladda ned jaktkarta: Jaktkarta Arjeplogs Allmänning 2022