Jaktupplåtelser

På mark tillhörande Arjeplogs Allmänningar upplåts jakt på småvilt, älg och björn, enligt gällande bestämmelser. Jaktkort säljs via www.natureit.se Småviltsjakt: För delägare i Arjeplogs Allmänningar, samt för kommunbor gäller småviltskortet även för skyddsjakt på...

Priser jaktkort

Delägare Älgjakt för delägare: 100 kr/år Småviltskort för delägare: 100 kr/år, fällfångst, fotsnara ingår. Jaktkort för björn för delägare: 100 kr/år Kommunbor Småviltskort för boende i Arjeplogs kommun: 500kr/år Jaktkort för björn för boende i Arjeplogs kommun:...

Fiske

Fiskerätt i form av sportfiske upplåts till alla intresserade mot en kortavgift på 100 kronor per år. Samtliga delägare (registrerade fastighetsägare) har avgiftsfri fiskerätt. Fiskerätt föreligger i sjön Moukkejaur och Galtisjaur, samt i alla andra vatten som finns...