Regler för småvilltsjakt

Jaktkort för småviltsjakt på Arjeplogs allmänningsskogars marker löser du på vårt kontor. Lugnetvägen 3 i Arjeplog. Kortet betalas kontant eller med Swish. Följande jaktkort säljs: Småviltskort för delägare: 100kr/år Småviltskort för bosatta och mantalsskrivna i...

Jaktupplåtelser

På mark tillhörande Arjeplogs Allmänningar upplåts jakt på småvilt, älg och björn, enligt gällande bestämmelser. Jaktkort säljs på Allmänningskontoret i Arjeplog. Småviltsjakt: Jakt på småvilt sker i enlighet med Jaktstadgan och de jakttider som gäller i länet. För...

Priser jaktkort

Delägare i Arjeplogs Allmänningar: Småvilt, älgjakt, björnjakt: 100 kr / år Skyddsjakt på räv, mink och mårdhund med godkänd fälla/snara ingår. Kommunbor, ej delägare:  Björnjakt: 500 kr / år Småvilt: 300 kr / år Ej kommunbor:  Björnjakt: 500 kr / 3 dygn Småvilt: 300...

Fiske

Fiskerätt i form av sportfiske upplåts till alla intresserade mot en kortavgift på 100 kronor per år. Samtliga delägare (registrerade fastighetsägare) har avgiftsfri fiskerätt. Fiskerätt föreligger i sjön Moukkejaur och Galtisjaur, samt i alla andra vatten som finns...