Delägare i Arjeplogs Allmänningar:

Småvilt, älgjakt, björnjakt: 100 kr / år
Skyddsjakt på räv, mink och mårdhund med godkänd fälla/snara ingår.

Kommunbor, ej delägare: 
Björnjakt: 500 kr / år
Småvilt: 300 kr / år

Ej kommunbor: 
Björnjakt: 500 kr / 3 dygn
Småvilt: 300 kr / 3 dygn

Utländsk medborgare:
Björnjakt: 500 kr / dygn
Småviltjakt 200 kr / dygn