Delägare
Älgjakt för delägare: 100 kr/år
Småviltskort för delägare: 100 kr/år, fällfångst, fotsnara ingår.
Jaktkort för björn för delägare: 100 kr/år

Kommunbor
Småviltskort för boende i Arjeplogs kommun: 500kr/år
Jaktkort för björn för boende i Arjeplogs kommun: 500kr/år

Svenska medborgare
Småviltskort för Svenska medborgare: 275 kr/dygn
Jaktkort för björn Svenska medborgare: 275 kr/dygn

Utländska medborgare
Småviltskort för Utländska medborgare: 350 kr/dygn
Jaktkort för björn utländska medborgare: 500 kr/dygn

Jaktkort säljs via www.natureit.se

Hunting permits are sold by www.natureit.se