Höststämma 7/12-2023

Arjeplogs allmänningsskogar håller höststämma för delägare i Arjeplogs Skogsallmänning och Arjeplogs Nybyggesallmänning  Torsdag 7/12 på Hotell Lyktan Arjeplogs Nybyggesallmänning: Klockan 18:00 (registrering från kl: 17.30) Gemensamt fika ca klockan 18:30 för båda...

Vårstämmor torsdag 8/6 -23

Arjeplogs Nybyggesallmänning håller vårstämma på Hotel Lyktan 8/6 – 23. Klockan 18.00 Lokalen öppnas kl 17.30 för registrering. Handlingar till stämman: Nyb handlingar vårstämma 2023 Arjeplogs Skogsallmänning håller vårstämma på Hotel Lyktan 8/6 -23. Klockan...

HÖSTSTÄMMOR 2022

Höststämmor Arjeplogs allmänningar Onsdag 14 december på Hotell Lyktan. Nybyggesallmänning Klockan 18.00 Lokalen öppnas klockan 17.30 för registrering.            Här finner du handlingar till Nybyggesallmänningens stämma: Handlingar höststämma NYB22    Gemensamt...