Arjeplogs Nybyggesallmänning håller vårstämma på Hotel Lyktan 8/6 – 23. Klockan 18.00

Lokalen öppnas kl 17.30 för registrering.

Handlingar till stämman: Nyb handlingar vårstämma 2023

Arjeplogs Skogsallmänning håller vårstämma på Hotel Lyktan 8/6 -23. Klockan 19.00

Registrering från kl 18.30

Handlingar till stämman: skogs stämma pdf 3

Gemensamt fika för båda stämmorna ca klockan: 17.30.