På mark tillhörande Arjeplogs Allmänningar upplåts jakt på småvilt, älg och björn, enligt gällande bestämmelser.
Jaktkort säljs via www.natureit.se

Småviltsjakt:
För delägare i Arjeplogs Allmänningar, samt för kommunbor gäller småviltskortet även för skyddsjakt på räv, mink och mårdhund med godkänd fälla/snara.
De som bor utanför kommunen kan lösa särskilt jaktkort för skyddsjakt på räv, mink och mårdhund med godkänd fälla/snara. Pris 200 kronor/år.

Björnjakt: 
Jakt på björn sker i enlighet med Jaktstadgan och de jakttider som gäller i länet.
Vid jakt på björn skall alltid jaktledare för respektive område informeras innan jakten påbörjas.

Älgjakt:
Älgjakt på mark tillhörande Arjeplogs Allmänningar upplåts endast för delägare. Som delägare jämställs vid jakt- och fiskeupplåtelse delägares make/maka eller sambo samt delägares barn och dessas make/maka eller sambo.
Allmänningens marker är indelad i 14 olika älgjaktsområden.