Icke delägare köper jaktkort via natureit.se, och väljer område där jakten bedrivs. Jaktledaren för respektive jaktområde skall kontaktas innan jakt påbörjas. Jägare skall inneha vapenlicens och statligt jaktkort. Jakten skall bedrivas enligt gällande lagstiftning, etiskt och med minimal påverkan på naturen. Detta innebär bland annat att jägare ansvarar för att använda väl inskjutna vapen som de regelbundet tränat med för att kunna avlossa säkra skott mot vilt. Nedskräpning i naturen är ej tillåtet. Jägare skall på anmodan visa upp giltigt jaktkort för Allmänningens personal. Jaktkarta (länk nedan) skall medfölja och användas under jakten. Kartan på Natureit innehåller endast jaktområdenas yttergränser och skall ej anses vara kompletta.

Jaktkort för småvilt och björnjakt för icke delägare säljs via Natureit,  www.natureit.se
Jaktkort för delägare säljs fortfarande via kontoret.

Hunting permits are sold by Natureit, www.natureit.se

Här hittar du jaktkartor:Jaktkarta Arjeplogs Allmänning 2022

 

Utländska jägare får inte jaga småvilt före den 16/9.

Du anses inte som utländsk medborgare om du uppfyller något av följande alternativ.
1. Du bor stadigvarande i Sverige
2. Du har en anställning i Sverige
3. Du driver näringsverksamhet i Sverige
4. Du är svensk medborgare men bor utomlands

För svenska medborgare bosatta i Sverige gäller samma regler som tidigare.