I dokumentet här nedan finner ni viktig information till älgjägare i Allmänningarnas jaktlag.

Dokumentet är Information från älgskötselområdet ÄSO 3, som ni tillhör. I dokumentet finner ni information om betesskador, rekommenderad avskjutning ko/tjur och annan viktig information.

Information till älgjägare 2021