Gunnar Blomgren verksam som skogsförvaltare åren 1967 – 2002

Kenth Björk verksam som skogsförvaltare åren 2002 – 2018

Fredrik Jonsson tillträdande förvaltare 2/5 2018

Gunnar Blomgren och Kenth Björk hälsar vår tillträdande förvaltare välkommen.

Fredrik Jonsson börjar hos oss den 2/5 2018.