Allmänningsstämmor 5 juni 2019

Ordinarie stämmor för Arjeplogs Allmänningar hålls på Hotell Lyktan onsdag 5/6 på Hotell Lyktan.

Nybyggesallmänningen kl 18.00
Skogsallmänningen kl 18.30 (mötet inleds med registrering och fika)

Handlingarna finner du här: (handlingarna för Skogsallmänningen är i två delar).

Handl Nyb v19 hand skogs v191 hand skogs v192

hand skogs v191

hand skogs v192

 

Välkomna!

Arjeplogs Nybyggesallmänning:

1. Reglementsenliga ärenden
2. Budget 2018
3. Övriga frågor

Arjeplogs Skogsallmänning:

1. Reglementsenliga ärenden
2. Ev Motioner
3. Budget 2019
4. Försäljning tomter

5. Bidrag/ersättningar
6. Övriga frågor

Frågor till stämman skall i god tid anmälas till Allmänningskontoret, så att uttömmande svar kan erhållas.
Handlingar finns tillgängliga på Allmänningskontoret från 27 maj efter kl. 12.00

Lokalen öppnas kl: 17.30 för registrering Nybyggesdelägare
Kl 18.30 öppnas lokalen för Skogsallmänningens delägare för registrering och fika.

OBS förändringar av äganderätt till fastighet som är delaktiga i Allmänningarna SKA anmälas till Allmänningskontoret!