Utbildning för skogsägare!
Alla intresserade är välkomna till dessa träffar.
Ingen deltagaravgift.

Vi träffas kl 18.00

Gärna föranmälan till Arjeplogs Allmänning 0961 10278
eller Lotta 070 280 29 79

Tisdag 24/4
Plats: Hotell Lyktan

– Gödsling
Rickard Rödlund

– Skogsbilvägar
Per Christoffersson

– Lantmäterifrågor.
Lantmätare Roland Jansson
Du har möjlighet att lämna frågor till Allmänningsförvaltningen så skickar vi dem till Jansson. Du får du svar på din fråga under kvällen.

Behöver du enskild rådgivning av lantmätaren? Kontakta Allmänningskontoret för mer information.

SKOGSEXKURSION
i slutet av maj / början av juni planeras en skogsexkursion. Datum meddelas när vi får barmark.