Kraft

1916 byggdes det första kraftverket vid Sälla. Härifrån kom elström till de första lamporna i Arjeplogs tätort, i kommunhuset, kyrkan och hos handlarna. Den första utloppskanalen grävdes för hand. Området var väglöst, och det stora skovelhjulet kördes fram med häst...

Bygget av Sälla 2 Hösten 2012

Kenth Björk visar var inloppskanalen från sjön Sälla till kraftverket ska grävas. I området har en fiskdamm funnits, och spår av den verksamheten, bland annat invallningar och ett handgrävt dike, syns. Bilden är tagen i augusti 2012. Den 3 september klockan 10.00...

Bygget av Sälla 2 Vintern 2012/2013

Dagarna är korta och vinterns snö och kyla tränger sig på. Men bygget går vidare. I centrum. Här kommer så småningom turbinen att få sin plats. Men än återstår många timmar innan allt är klart. Ljuset återvänder och byggandet fortskrider. 22 800 kilo motvikt på...

Bygget av Sälla 2 Våren 2013

Arbetet med inloppskanalen går vidare. Erosionsskyddet, 8 000 ton sten, läggs ut. Kenth Björk från Arjeplogs Allmänningsskogar, samt Erik Lundh och Mika Myllykangas från PEAB diskuterar och planerar inför muddringsarbetena som ska utföras. I enlighet med det tillstånd...

Bygget av Sälla 2 sommaren 2013

Den nya bron och vägen som leder till kraftverket är färdigställd. Svante Söderberg jobbar vid Sälla fiskodling som ligger intill kraftverket. Inloppet. Här ska Skellefteälvens vatten från Sälla passera via kraftverket ut i Tjårvesjåkkå och vidare ner mot Uddjaure....