1916 byggdes det första kraftverket vid Sälla. Härifrån kom elström till de första lamporna i Arjeplogs tätort, i kommunhuset, kyrkan och hos handlarna.

Den första utloppskanalen grävdes för hand. Området var väglöst, och det stora skovelhjulet kördes fram med häst över isen.
Hjulet gled av kälken, och när man med hjälp av järnspett baxade upp det på kälken igen, uppstod skador på skovelhjulet som inte påverkat funktionen, men som är synliga än idag.

Det gamla kraftverket byggdes i anslutning till en kvarn och en såg som allmänningens delägare kunde använda. När sågen nyttjades räckte inte elproduktionen till lamporna i Arjeplog.

Kraftverket renoverades 1936, och är fortfarande i bruk. Vid renoveringen installerades den turbin som nu används, och 1985 förnyades generator och styrutrustning.
Här produceras i genomsnitt drygt 1,2 miljoner kWh per år.

Nu har Arjeplogs Skogsallmänning byggt ytterligare ett kraftverk vid Sälla, med lokalt ägande och lokalt nyttjande av el. Vinsten från energiproduktionen kommer att stanna hos delägarna.

Frågan om ett nytt kraftverk har prövats i många olika instanser, och mer än sju år efter att allmänningens styrelse för första gången tog upp frågan, inleddes bygget i september 2012.

Börje Törnberg var förste man på plats när förberedelserna inför kraftverksbygget skulle inledas.

Det nya kraftverket utnyttjar fallhöjden mellan sjöarna Sälla och Tjårvesjåkkå, och vattenföringen styrs av den befintliga vattendomen för den här delen av Skellefteälven.
Under våren, när vattenflödet i enlighet med gällande vattendom är lågt, kommer kraftverket att stå stilla.

Det nya kraftverket började producera och leverera ström under hösten 2013.
Den årliga produktionen av el beräknas bli cirka 3 900 000 kWh.