Kenth Björk visar var inloppskanalen från sjön Sälla till kraftverket ska grävas. I området har en fiskdamm funnits, och spår av den verksamheten, bland annat invallningar och ett handgrävt dike, syns. Bilden är tagen i augusti 2012.

Den 3 september klockan 10.00 inleddes det allra första byggmötet i en kontorsbarack vid Sälla. Huvudentreprenör för kraftverksbygget var PEAB.

Grävningsarbetet påbörjades direkt. Inloppskanalen mot kraftverket är ca 300 meter lång, 15 meter bred och 3 meter djup.

Efter mindre än en vecka nådde man ner till berggrunden med grävmaskinerna. Här ska kraftverksbyggnaden stå.

Samtidigt som grävningsarbetena pågick, började förberedelserna inför byggandet av själva kraftstationen att märkas. Den första byggkranen kom på plats redan under hösten 2012.

Höstmörkret sänkte sig sakta över området. Men arbetet gick vidare, tio timmar per dag, sju dagar per vecka.

I slutet av november var inloppskanalen färdiggrävd och 8 000 ton sten lades ut som erosionsskydd.