Den nya bron och vägen som leder till kraftverket är färdigställd. Svante Söderberg jobbar vid Sälla fiskodling som ligger intill kraftverket.

Inloppet. Här ska Skellefteälvens vatten från Sälla passera via kraftverket ut i Tjårvesjåkkå och vidare ner mot Uddjaure.

Kranen öppnas för att släppa på vattentillförseln från Sälla till inloppskanalen. 41 liter per sekund strömmar genom röret.

Att fylla inloppskanalen tar ungefär en vecka.

Mätpunkt. Sälla kraftverk ligger 426 meter över havet, fallhöjden är cirka 3 meter.

Kanalen är fylld. Kraftverket klart. Den 27 september startades turbinen för första gången, och döptes i enlighet med dagens namn i almanackan, Dagmar.

Från kraftverksbyggnadens lägsta punkt till högsta punkt är det mer än 20 meter.

Den 6 december 2013 inbjöds allmänheten till Öppet hus med visning av det nya kraftverket i Sälla. En av gästerna som besökte kraftverket då var kommunalrådet Britta Flinkfeldt Jansson.

Walter Johansson från Falun har lång erfarenhet av småskalig vattenkraft, och han har varit med under hela tillståndsprocessen för kraftverket i Sälla. Här träffar han än en gång Hans Teimert, konsult i styr- och reglerteknik, samt Edvin Persson, ordförande i Arjeplogs Skogsallmänningars kraftverksgrupp.