Styrelsen för Arjeplogs Skogsallmänning kallar till stämmor Onsdag 30:e Juni, Kl 19.00. OBS! Plats för stämman: Festplatsen Mellanström.

Höststämman 2020 kl 19.00.

Handlingar Höststämman: Nyb höststämma 2020

Vårstämma 2021 inleds då höststämman avslutats.

Handlingar Vårstämman: Vårstämma Nyb 20210630

Styrelsen för Arjeplogs Nybyggesallmänning kallar till stämmor Onsdag 30:e Juni, Kl 18.00. OBS! Plats för stämman: Festplatsen Mellanström.

Höststämman 2020 kl 19.00.

Handlingar Höststämman: Skogs höststämma 2020 

Vårstämma 2021 inleds då höststämman avslutats.

Handlingar Vårstämman: Skogs vårstämma del1 210630  Skogs vårstämma del2 210630