Styrelsen för Arjeplogs Skogsallmänning kallar till stämmor Onsdag 30:e Juni, Kl 19.00. OBS! Plats för stämman: Festplatsen Mellanström.

Höststämman 2020 kl 19.00.

Handlingar Höststämman: publiceras vecka 24

Vårstämma 2021 inleds då höststämman avslutats.

Handlingar Vårstämman: publiceras vecka 24

Styrelsen för Arjeplogs Nybyggesallmänning kallar till stämmor Onsdag 30:e Juni, Kl 18.00. OBS! Plats för stämman: Festplatsen Mellanström.

Höststämman 2020 kl 19.00.

Handlingar Höststämman: publiceras vecka 24

Vårstämma 2021 inleds då höststämman avslutats.

Handlingar Vårstämman: publiceras vecka 24