Vi planerar att hålla stämma för Nybygges- och Skogsallmänningen den 4/6 2020. Plats Hotell Lyktan.

Nybyggesallmänningen kl 18.00. Registrering från 17.30

Skogsallmänningen kl 19.00 Registrering från 18.30

Lokalen möbleras glest! Vi kommer givetvis att följa myndigheternas rekommendationer gällande Convid 19 angående avstånd m.m.

Du som inte kan/vill delta på grund av Covid 19 har möjlighet att genom fullmakt be annan delägare, äkta make/maka, föräldrar eller myndigt barn att företräda dig. Fullmaktsinnehavare kan inte rösta för mer än en delägare som lämnat fullmakt.

Handlingar Nybyggesallmänningen: Nyb stämma 200604

Handlingar Skogsallmänningen: stämma 200604 del1, stämma 200604 del2, stämma 200604 del3.