Bidrag till exempelvis föreningsverksamhet, drogförebyggande arbete och byagårdar begränsas till en årlig ram på totalt 50 000 kronor i budgeten för Arjeplogs skogsallmänning.

Bidragsansökningarna prövas och bedöms från fall till fall av styrelsen.
Riktlinjerna för beviljat bidrag skall vara:
– verksamheten ska ha allmänt intresse
– verksamheten ska gynna delägarna
– verksamheten ska bedrivas inom Arjeplogs kommun