Ersättningar till jordbruket:

Avbytarverksamhet, seminering: Ersättning utgår med högst 30 % av debiterad kostnad.
Djursjukvård, klövvård och fröer: Ersättning utgår med högst 30 % av debiterad kostnad.
Konstgödsel inkl frakt: Ersättning utgår med högst 30 % av debiterad kostnad, inklusive frakt.
Kraftfoder inkl frakt: Ersättning utgår med högst 30 % av debiterad kostnad, inklusive frakt.
Stängsel för djurhållning: Ersättning utgår med 30% av redovisade kostnader gällande för stängsel för djurhållning och odling med tillhörande material (stolpar, nät och eltråd/band, isolatorer och märlor och liknande).

För den årsvisa ersättningen för jordbruket, begränsas ersättningen till max 100 000kr/år per brukningsenhet.