Anslutning fiber/bredband samt fast mobilt bredband.
Ersättning för anslutning utgår med 30% av kostnaden, dock högst 3000kr per delägarfastighet där delägaren är fast boende och mantalsskriven på mantalsfastigheten.

El-bidrag
För fastigheter som tidigare ej erhållit bidrag för anslutning till eller tidigare varit ansluten till elnätet, utgår bidrag med 4 000 kronor.