Från och med jaktåret 2022 kommer jaktkort för småvilt och björn för icke delägare säljas via www.natureit.se och inte på kontoret. Jaktkortspriserna för icke delägare har även höjts.

Delägare köper fortfarande sina jaktkort på kontoret.