Temadagarna är ett samarbete mellan Argentis AB och Arjeplogs Allmänningsskogar.

Skogsexkursionen 8/6 blev succe!!!

Nästan 30 deltagare anslöt till exkursionen som handlade om Röjning och gallring av skog Kenth Björk höll i utbildningen och gjorde det på ett pedagogiskt och intressant sätt. . Mattias Eriksson från Skogsstyrelsen höll ett informativt föredrag om Älgbetesinventeringen.

Kommentarer från dagen: ”Fantastiskt bra och professionellt arrangerat.” ”Intressant och givande – hela dagen!” ”Väldigt bra att Allmänningen gör såna här dagar, egentligen så har alla utbildningsdagar vara jättebra!” ”Tack för att jag fått vara med denna dag! Den har varit bättre än förväntat!” Blir det någon fler exkursion? Detta måste ni bara fortsätta med.”.

Tema: röjning och gallring.

 • 09.00 Avresa med buss från kontoret Arjeplogs Allmänning mot trakterna i Mellanström
 • 09.15 – 10.45 Röjning. Teori och praktik. Vad är en röjning? Hur går det till? Vad är viktigt att tänka på? m.m.
 • 10.45 – 12.15 Gallring. Teori och praktik. Vad är en gallring, syfte och metod visas.
 • 12.30 – 13.30 Skogslunch i Mellanström
 •  13.30 – 14.30 ÄBIN, Skogsstyrelsen presenterar Älgbetesinventeringen. FRÅGESTUND
 •  Hemresa med buss.

Ingen anmälningsavgift! Tänkt på att ta med kläder för dagens väder. Vattenflaskor och annat du kan tänkas behöva.

ÄNMÄL DIG SÅ SNART SOM MÖJLIGT!!! till: lotta.lestander@agentis.se eller laila@arjallm.se

Program tisdag 2/4

Plats: Hotell Lyktan, Klockan 18.00

Ingela Bergman från Silvermuseet ger information om hur man upptäcker fornlämningar på sin fastighet och vad man gör om man finner lämningar. Det finns tydliga lagar som skogsägare måste följa. Viktig information och möjlighet till att ställa frågor.

Karin Fällman från Sveriges Allmänningars förbund. Karin är lobbyist som arbetar för att bevaka allmänningarnas och besparingsskogarnas intressen. Genom detta så representerar hon ca 25 000 skogsägare i Dalarna samt Norr- och Västerbotten. Hennes vision är att det under överskådlig framtid ska gå att bo och leva av ett aktivt skogsbruk i inlandet.

 • Skogsbruket och politiken
 • Hur vi tillsammans stärker rösten för skogsägare.
 • FSC – certifiering. Vad är det, hur påverkas skogsägaren?
 • Frågestund.

Program tisdag 16/4

Plats BIOGRAFEN, Klockan 18.00

Program:

Robert Grimm – Arvidsjaurs allmänning.

 • Rågångarna och dess betydelse
 • Hur man går till väga för att fastställa rågångarnas placering
 • Arbetsmetod

Roland Jansson – fd Lantmätare. Populär föreläsare från 2018

Kvällens tema:

 • Servitut och nyttjanderätt
 • Intrång och ledningsrätt.

Har du frågor och funderingar kring lantmäterifrågor, t.ex samfälligheter, köp- och försäljning av fastigheter, regler för vägar m.m.

Lämna gärna in frågor i förväg till info@arjallm.se

Vårens sista kvällsträff 16/4. Sedan blir det exkursion 8/6.

Genomförda skogskvällar 2019

Program tisdag 5/2

Ett stort tack till att som kom och lyssnade på Skogsstyrelsen, det var ca 45 åhörare, vilket är fantastiskt!

 • Mer varierat skogsbruk med bl.a Hyggesfritt skogsbruk
 • Söka stöd från Landsbygdsprogrammet ” Skogens Miljövärden”
 • ReBorN: Restaurering av vatten- flottleder
 • Skogsskador och Älgproblematik
 • Mina Sidor: Hur kan jag använda dessa hos Skogsstyrelsen vid t.ex. avverkning.
 • Nyckelbiotopsinventering. Vad innebär den.

Medverkande: Skogsstyrelsen  Thomas Hansson, Skogskonsulent

Anmälan sker direkt till skogsstyrelsen via denna länk: https://www.skogsstyrelsen.se/sjalvservice/skogstraffar/CourseDetails/?courseOccasionId=3500545

Program 26/2 Kl 18.00. Hotell Lyktan

Tema: Småskaligt jordbruk och odling.

Kvällens föreläsare Federico Cuellar, Lantbruksekonom, arbetar på Hushållningssällskapet med frågor kring Ekonomi, EU-rådgivning. Han är väl insatt i frågor som gäller småskaligt jordbruk. Kvällen kommer att innehålla många handfasta tips om hur du kan lyckas som småskalig jordbrukare. Passa på att komma till en föreläsning som är unik i sitt slag.

Program 26/3 Kl 18.00. Hotell Lyktan

Tema: Tips på hur du praktiskt sköter röjning, hyggesrensning m.m i skogen.

Under kvällen möter ni två föreläsare Rickard Rödlund och Anders Pettersson Anders.

Pettersson Västerbottens Allmänningars Förbund berättar om den juridiska tvisten med Staten via Kammarkollegiet och Skogsstyrelsen om rättigheter och ersättning vid intrång i Fjällnära skog.

Rickard Rödlund ger dig som skogsägare tips och förslag på hur du själv kan sköta ditt skogsbestånd. Hur ska en gallring eller hyggesrensning gå till? När ska du gödsla? Denna kväll har du möjlighet att ställa frågor och få handfasta svar på flera så kallat gröna frågor.

Som vanligt tar vi gärna emot din föranmälan.