Arjeplogs Allmänning driver ett modernt skogsbruk som gynnar delägarna både nu och i framtiden.  Den beräknade årliga avverkningsvolymen baseras på moderna skogsbruksplaner.

2012 – 2021 17 000 m3sk

2002 – 2011 16 000 m3sk

1992 – 2001 13 200 m3sk

1982 – 1991 12 690 m3sk

1961 – 1981 16 930 m3sk

1935 – 1960 uppgift saknas

1925 – 1934 9 300 m3sk

1914 – 1924 5 325 m3sk

1905 – 1913 3 514 m3sk