Arjeplogs allmänningsskogar håller höststämma för delägare i Arjeplogs Skogsallmänning och Arjeplogs Nybyggesallmänning 

Torsdag 7/12 på Hotell Lyktan

Arjeplogs Nybyggesallmänning: Klockan 18:00 (registrering från kl: 17.30)

Gemensamt fika ca klockan 18:30 för båda allmänningarna

Arjeplogs Skogsallmänning: Klockan 19:00 (Registrering från klockan 18:30)

Handlingarna till stämmorna hittar du här:

Nyb Höststämma 2023 handlingar

Skogs Höststämma 2023 handlingar