Höststämmorna för Arjeplogs Skogsallmänning och Arjeplogs Nybyggesallmänning ställs in pga rådande covid-19 pandemi och FHMs starka rekommendationer gällande begränsning av antalet deltagare på sammankomster.  

Stämmorna kommer att genomföras då det är möjligt och FHMs rekommendationer tillåter större folksamlingar.