Med anledning av de rekommendationer som utfärdats på grund av Covid-19 (Coronaviruset) så gäller inte tidigare utskickat information angående uppsägning och krav på förnyade avtal för jakt- och fiskearrenden.

Detta betyder att ni som idag har ett arrendeavtal med Allmänningen gällande jakt eller fiske inte behöver göra någonting för att behålla dessa arrenden. Ni kan bortse ifrån tidigare utskickad information. De arrendepriser som beslutats av Arjeplogs allmänningsstyrelse gäller dock från och med i år, fakturor kommer att skickas ut med de nya priserna.

 Har ni frågor kring detta så tveka inte att höra av er till mig eller Laila

 Fredrik Gustafsson, Skogsförvaltare 0961-610 80

 

Styrelserna för Arjeplogs Nybyggesallmänning och Arjeplogs Skogsallmänning har beslutat att alla arrenden ska ha likställda avtal. Detta innebär att arrendepriserna ska vara lika för respektive arrendeform. Bakgrunden till detta beslut är att prisbilderna för arrenden är varierande samt att förvaltningens register är ofullständiga och behöver kompletteras. Vi vill härmed komma i kontakt med de som har arrendeavtal med allmänningarna.

  1. Samtliga jakt- och fiskearrenden sägs upp genom nedan angivna kungörelser.
  2. De som redan har jakt- och fiskearrenden kan välja att nyteckna jaktarrende eller fiskearrende liknande det avtal som nu är uppsagt.

För att NYTECKNA arrendet behöver du kontakta kontoret för Arjeplogs Allmänningar senast 20200630 för att skriva nytt avtal. Gamla avtalet ska medtas då nytt ska tecknas.

Om du INTE vill nyteckna något arrende behöver du inte föra någonting, då upphör ditt avtal att gälla enligt datum som anger på ditt nuvarande (gamla) avtal.

Förvaltningen vill komma i kontakt med alla som har ett jakt- eller fiskearrende för att upprätta nya avtal med berörda parter. Detta innebär att ALLA avtal tecknade före 20200301 sägs upp! Vi har skickat brev till de arrendatorer som vi har postadresser till men genom kungörelse i Pitetidningen, på vår hemsida och via Arjeplogar’n meddelar vi härmed uppsägningen av samtliga jakt- och fiskearrenden.